De Meyer Advocaten en Dubois Advocaten bundelen vanaf nu de krachten. Voortaan gaan wij door het leven als THINK LEGAL.

Een nieuwe naam, een nieuw begin, voor een nog betere dienstverlening! Ontdek hier onze website en contactgegevens: www.thinklegal.be.

Naar thinklegal.be
Doorgaan naar dmadvocaten.be

Wij gebruiken cookies op deze website om de functionaliteit en performantie te verhogen en dataverkeer op te volgen. U kan de cookies aanvaarden of weigeren. U kan meer informatie vinden in onze Privacy Policy en Disclaimer.

Aanvaarden Weigeren

U heeft aangegeven geen cookies te willen aanvaarden, waardoor u helaas onze website niet kan gebruiken. U kan meer informatie vinden in onze Privacy Policy en Disclaimer.

Cookies toch aanvaarden

Verplichte vermeldingen

1. Uw advocaat en zijn kantoor

BVBA De Meyer Advocaten is een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. Haar advocaten zijn verbonden aan de balie van Gent.
De zetel van het kantoor is gevestigd te B-9000 Gent, Zuidstationstraat 21.
Het ondernemingsnummer van BVBA De Meyer Advocaten is 0827.739.602.
Per e-mail kan u De Meyer Advocaten bereiken via secretariaat@dmadvocaten.be.
De beroepsaansprakelijkheid van de medewerkers van De Meyer Advocaten is verzekerd bij NV Amlin Europe, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel (vennootschapszetel te Amstelveen, Nederland)
De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij De Meyer Advocaten, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, begeleiding in geschillen buiten de rechtbank, bijstand in geschillen voor een rechtbank.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u De Meyer Advocaten bereiken:
via post: Zuidstationstraat 21, B-9000 Gent

via fax: +32 (0)9 223 98 61
via e-mail: secretariaat@dmadvocaten.be
via telefoon: +32 (0)9 225 22 28

Verplichte vermeldingen·© 2024 - Advocaten De Meyer. Alle rechten voorbehouden·Website by Robbell