Privacy Policy website De Meyer Advocaten

De Meyer Advocaten hecht het grootste belang aan uw privacy. In deze privacy policy wensen wij uit te leggen welke persoonsgegevens wij verzamelen via onze website www.dmadvocaten.be, waarom we dit doen en hoe lang we uw gegevens bewaren.

De Meyer Advocaten is een besloten vennootschap die uw juridische belangen behartigt. Haar leden kan u vinden op de website www.dmadvocaten.be

Wij verzamelen enkel de persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt of die automatisch worden verwerkt bij een bezoek aan onze website en respecteren ten allen tijde de Belgische Privacywetgeving en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We evalueren onze privacy policy op regelmatige basis en zullen deze aanpassen indien nodig.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt De Meyer Advocaten?

Wij verzamelen verschillende types van persoonsgegevens, afhankelijk van het gebruik dat u maakt van onze website.

Deze types van persoonsgegevens zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

Mogelijks verwerken wij andere gegevens die u vrijwillig meedeelt in uw bericht aan ons.

Mogelijks ontvangen wij uw persoonsgegevens van een derde partij die op uw verzoek het contactformulier invult.

U begrijpt dat wij er van uitgaan dat deze derde uw toestemming heeft en dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de daden van derden waarvoor zij alsnog geen toestemming zouden hebben.

Waarom verwerkt De Meyer Advocaten uw persoonlijke gegevens?

Bij een louter bezoek aan onze website, verwerkt De Meyer Advocaten uw gegevens categorie 1 omdat dit noodzakelijk is voor de werking van onze website.

De gegevens die u ons meedeelt bij het invullen van het contactformulier (categorie 2) worden door ons verwerkt omdat deze noodzakelijk zijn om te kunnen antwoorden op uw vragen. Tevens verzoeken wij u hiervoor om expliciete en voorafgaande toestemming bij het invullen van ons contactformulier waarbij u onze privacy policy aanvaardt.

Uw gegevens die wij via cookies verwerken (categorie 3) verwerken wij enkel om het verbeteren van de gebruikerservaring van onze website te verbeteren en voor statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

Hoe behandelt De Meyer Advocaten uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gestelde vraag of het vooropgestelde doel.

In geen geval verkopen wij persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder uw toestemming.

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld en bewaard binnen de Europese Unie. De Meyer Advocaten maakt gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en – maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

Gelet op de specifieke diensten die De Meyer Advocaten uitvoert, is De Meyer Advocaten gebonden door artikel 2276bis Burgerlijk Wetboek en zullen de gegevens die u ons meedeelt via het contactformulier (categorie 2) vijf jaar tot na afsluiting van het specifieke dossier bewaard worden.

Wij kunnen ook beslissen om bepaalde gegevens op een geanonimiseerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen. Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

Wat zijn uw rechten i.v.m. uw persoonsgegevens?

U kan ons steeds contacteren voor de uitoefening van volgende rechten (op voorwaarde dat u dit op een redelijke manier doet en binnen de wettelijke grenzen):

Voor de uitoefening van uw rechten, kan u per e-mail contact met ons opnemen via secretariaat@dmadvocaten.be.

Cookies (categorie 3)

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van Asters of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de websites.

Wij maken gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers op onze websites. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze websites bezoekt en laat ons ook toe onze websites te optimaliseren.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Mogelijks bevat onze website ook Third-party cookies. Dit zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website(s) die bezocht word(t)/(en) door de gebruiker. Als een gebruiker een van onze websites bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Voor de cookies die de derde partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Aanvaarding en klachten

Door onze website te bezoeken en bij het invullen van het contactformulier, aanvaardt u onze Privacy Policy en stemt u ermee in dat De Meyer Advocaten uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

Mocht U verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar secretariaat@dmadvocaten.be, per post naar De Meyer Advocaten, Zuidstationstraat 21 – 9000 GENT, of door gebruik te maken van het contactformulier op onze website.

Indien u van mening is dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze gehandeld hebben, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen zijn aan uw verzoek(en), kan u klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit via volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Verplichte vermeldingen·© 2022 - Advocaten De Meyer. Alle rechten voorbehouden·Website by Robbell