Disclaimer website De Meyer Advocaten

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.dmadvocaten.be.

www.dmadvocaten.be is een website in eigendom en beheer van de besloten vennootschap De Meyer Advocaten, KBO 0827.739.602, met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Zuidstationstraat 21.

Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. De Meyer Advocaten kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Alle gegevens op de site worden door De Meyer Advocaten met de grootste zorgvuldigheid onderhouden. Indien bepaalde informatie wordt meegedeeld via de website, geeft De Meyer Advocaten geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie. De Meyer Advocaten wijst ook alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot,de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en eventuele publicaties op de website.

De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. De Meyer Advocaten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, enz.

Deze website bevat verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. De Meyer Advocaten heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. De Meyer Advocaten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, … horen toe aan De Meyer Advocaten en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van De Meyer Advocaten is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

De Meyer Advocaten respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de de Belgische Privacywetgeving en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan hierover meer informatie terugvinden in onze privacy policy.

Verplichte vermeldingen·© 2022 - Advocaten De Meyer. Alle rechten voorbehouden·Website by Robbell