Wij gebruiken cookies op deze website om de functionaliteit en performantie te verhogen en dataverkeer op te volgen. U kan de cookies aanvaarden of weigeren. U kan meer informatie vinden in onze Privacy Policy en Disclaimer.

Aanvaarden Weigeren

U heeft aangegeven geen cookies te willen aanvaarden, waardoor u helaas onze website niet kan gebruiken. U kan meer informatie vinden in onze Privacy Policy en Disclaimer.

Cookies toch aanvaarden

Weetjes

Hinder uit nabuurschap. Een nieuwe wettelijke basis op de oude fundamenten

De leer van de burenhinder, voordien door de rechtspraak gebaseerd op artikel 544 oud BW, krijgt met ingang van 1 september 2021 een nieuwe wettelijke basis. Vanaf die datum zal deze leer een plaats krijgen in het nieuwe Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in ondertitel 1 van titel 5 over ‘Burenrelaties’.

Inhoudelijk blijft de leer grosso modo onveranderd. Zo blijft het uitgangspunt onder het nieuwe recht hetzelfde:de eigenaar die een grotere dan normaal te verwachten hinder ondervindt door het gebruik dat een aanpalende eigenaar van zijn erf maakt, zonder dat deze laatste evenwel noodzakelijk een foutieve gedraging stelt, kan zich beroepen op de leer van de burenhinder.

Lees meer >