De Meyer Advocaten en Dubois Advocaten bundelen vanaf nu de krachten. Voortaan gaan wij door het leven als THINK LEGAL.

Een nieuwe naam, een nieuw begin, voor een nog betere dienstverlening! Ontdek hier onze website en contactgegevens: www.thinklegal.be.

Naar thinklegal.be
Doorgaan naar dmadvocaten.be

Wij gebruiken cookies op deze website om de functionaliteit en performantie te verhogen en dataverkeer op te volgen. U kan de cookies aanvaarden of weigeren. U kan meer informatie vinden in onze Privacy Policy en Disclaimer.

Aanvaarden Weigeren

U heeft aangegeven geen cookies te willen aanvaarden, waardoor u helaas onze website niet kan gebruiken. U kan meer informatie vinden in onze Privacy Policy en Disclaimer.

Cookies toch aanvaarden

Invordering onbetaalde facturen nog eenvoudiger en goedkoper

icon-incasso

Als ondernemer wordt u er ongetwijfeld regelmatig mee geconfronteerd: onbetaalde facturen.

Vele ondernemers vermijden liever rechtbanken en zo blijven vele facturen onbetaald.

De recente Potpourri I – wet biedt voor ondernemingen een goedkope mogelijkheid voor de invordering van onbetaalde facturen. De nieuwe wet voorziet in een nieuwe buitengerechtelijke procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen.

De nieuwe procedure moet opgestart worden door de advocaat van de schuldeiser, waarop deze de gerechtsdeurwaarder aanzoekt in te vorderen. Het gebrek aan reactie of betaling, het niet akkoord gaan van de schuldeiser met de gevraagde betalingsfaciliteiten en de niet-nakoming van betalingsfaciliteiten volstaan opdat de gerechtsdeurwaarder een proces verbaal opstelt dat uitvoerbaar kan worden verklaard. Een uitvoerbare titel heeft tot gevolg dat de gerechtsdeurwaarder rechtstreeks beslag kan leggen, zonder tussenkomst van een rechter.

De doorlooptijd van de procedure voor de gerechtsdeurwaarder bedraagt slechts 1 maand en 8 dagen. Bovendien dient de schuldenaar ook in te staan voor de kosten van de gerechtsdeurwaarder. Uw onbetwiste facturen zullen m.a.w. nog nooit zo snel ingevorderd zijn, en dit zonder tussenkomst van de rechtbank!

DE MEYER ADVOCATEN treedt graag voor u op als advocaat in deze nieuwe procedure tegen een forfaitair tarief vanaf 40 EUR (excl. B.T.W.) per dossier. Vrijblijvend informeren wij u graag verder over de nieuwe wetgeving en onze dienstverlening dienaangaande.

Bij schuldenaars die buiten België maar in de Europese Unie gevestigd zijn, blijft trouwens de eenvoudige, snelle en goedkope Europese betalingsbevelprocedure bestaan. Ook in deze procedure staat DE MEYER ADVOCATEN u graag bij.

Contacteer ons voor meer informatie.

Verplichte vermeldingen·© 2024 - Advocaten De Meyer. Alle rechten voorbehouden·Website by Robbell