De Meyer Advocaten en Dubois Advocaten bundelen vanaf nu de krachten. Voortaan gaan wij door het leven als THINK LEGAL.

Een nieuwe naam, een nieuw begin, voor een nog betere dienstverlening! Ontdek hier onze website en contactgegevens: www.thinklegal.be.

Naar thinklegal.be
Doorgaan naar dmadvocaten.be

Wij gebruiken cookies op deze website om de functionaliteit en performantie te verhogen en dataverkeer op te volgen. U kan de cookies aanvaarden of weigeren. U kan meer informatie vinden in onze Privacy Policy en Disclaimer.

Aanvaarden Weigeren

U heeft aangegeven geen cookies te willen aanvaarden, waardoor u helaas onze website niet kan gebruiken. U kan meer informatie vinden in onze Privacy Policy en Disclaimer.

Cookies toch aanvaarden

De Meyer Advocaten

U verlangt van uw advocaat een persoonlijke aanpak.
U weet graag wie aan uw zaak werkt.
U wil dat een team uw zaak ter harte neemt en dat voor een redelijke prijs.
U verwacht een hoogstaande kwaliteit.

Al meer dan veertig jaar is De Meyer Advocaten een autoriteit in het brede contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht, verzekeringsrecht, verkeersrecht, huurrecht en internationaal privaatrecht.
Ook in andere domeinen hebben wij door de jaren heen een uitgebreide ervaring opgebouwd.
Intussen biedt De Meyer Advocaten ook bemiddelingen aan, zowel in familiezaken als in burgerlijke en handelszaken.

De Meyer Advocaten staat voor een vlotte dienstverlening tegen redelijke prijzen.

De Meyer Advocaten
biedt wat u verwacht.

Arbeidsongevallen

Problemen bij de erkenning en afhandeling van een arbeidsongeval?
Wij helpen u.

o.m. beroep tegen weigering erkenning als arbeidsongeval, arbeidswegongeval, betwisting consolidatieverslag, aanstelling deskundige door rechtbank voor vaststelling gevolgen arbeidsongeval, omzetting rente in kapitaal, verhaal arbeidsongevallenverzekeraar tegen derde aansprakelijke …

Zelf ontdekken?

Fedris:              https://fedris.be


Lees ook alle artikels over
arbeidsongevallen

Bemiddeling

Uw geschil samen oplossen zonder rechtbank?
Wij helpen u als bemiddelaar of begeleider.

erkende bemiddeling om samen uw geschil op te lossen: discreet, efficiënt, goedkoop, zonder hoge gerechtskosten en lange procedures

Beroepsaansprakelijkheid

Heeft uw dienstverlener een fout gemaakt? Wordt u een professionele fout verweten? Wij helpen u.

o.m. aansprakelijkheid van advocaat, notaris, curator of architect voor fouten bij het uitvoeren van hun opdracht …


Lees ook alle artikels over
Beroepsaansprakelijkheid

Bouwrecht

Aannemer of architect een fout gemaakt?
Wij helpen u.

o.m. beschadiging aan naastgelegen gebouwen (hinder uit nabuurschap), foutloze schade, fout van aannemer of architect, oplevering, tienjarige aansprakelijkheid, schade aan ondergrondse kabels en leidingen, onbetaalde factuur, ABR, BA-onderneming …


Lees ook alle artikels over
Bouwrecht

Buitencontractuele aansprakelijkheid

Een ongeval is snel gebeurd. Schade opgelopen of veroorzaakt?
Wij helpen u.

o.m. aansprakelijkheid, schadevergoeding, schade door personeel of aangestelde, kind, (huis)dier, gebrekkige zaak, instorting gebouw, geesteszieken en zwakzinnigen, lichamelijke schade (letselschade), schade aan goederen, terugvordering onverschuldigde betaling, rechtsbijstand …


Lees ook alle artikels over
Buitencontractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid

Contract niet nageleefd?
Wij helpen u.

o.m. aanneming, verkoop, consumentencontracten, handelscontracten, huur, ontbinding van contracten wegens tekortkoming, contractuele schadevergoeding wegens fouten in de uitvoering, dwaling of bedrog bij contractsluiting, overmacht bij uitvoering, imprevisie, invordering onbetaalde facturen …


Lees ook alle artikels over
Contractuele aansprakelijkheid

Familierecht

Problemen met uw partner of (klein)kinderen?
Erfenis te verdelen?
Wij helpen u.

o.m. huwelijk, samenwoning, afstamming, adoptie, naam, erfenis, echtscheiding, ouderlijk gezag, bezoekrecht, alimentatie …


Lees ook alle artikels over
familierecht

Huur en aanverwanten

Problemen met uw huurder of verhuurder? Wordt uw woning gekraakt?
Wij helpen u.

o.m. gemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur, sociale huur, huurhernieuwing, huurachterstal, gebrekkig onderhoud, ontbinding, opzeg, gebreken huurwoning, onbewoonbaarheid, huurverlenging wegens buitengewone omstandigheden, krakers …

Zelf ontdekken?
Huurdersbond: www.huurdersbond.be
Verenigde eigenaars: www.ve-pr.be


Lees ook alle artikels over
Huur en aanverwanten

Incasso

U wil debiteuren opsporen en schulden invorderen tegen scherpe tarieven?
Wij helpen u.

o.m. aanmaning, gerechtelijke invordering, Europees betalingsbevel …


Lees ook alle artikels over
incasso

Internationaal privaatrecht

Problemen met buitenlandse bedrijven of internationaal familierecht?
Wij helpen u.

o.m. internationale (commerciële) contracten en facturen, Weens koopverdrag, INCOTERMS, tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen/arresten, internationale huwelijken en echtscheidingen, afstamming …

Zie www.internationaalprivaatrecht.be voor meer informatie.


Lees ook alle artikels over
Internationaal privaatrecht

Strafrecht

Beticht van misdrijf?
Slachtoffer van een misdrijf?
Wij helpen u.

o.m. bijstand bij verhoor, bemiddeling in strafzaken, herstelbemiddeling en minnelijke schikking, bijstand strafonderzoek, verdediging als dader of slachtoffer, genadeverzoek …


Lees ook alle artikels over
strafrecht

Verkeer

Verkeersongeval? Dagvaarding voor politierechtbank?
Wij helpen u.

o.m. verkeersinbreuk, strafrechtelijke verdediging, aansprakelijkheid ongeval, regres/terugvordering door verzekeraar, zwakke weggebruiker, art. 29bis WAM-wet, lichamelijke letselschade, stoffelijke schade, voertuigschade, omnium, rechtsbijstand …

Zelf ontdekken?
Belgische verkeerswetgeving: www.wegcode.be 
Bereken uw boete: www.wegcode.be/boeteberekening


Lees ook alle artikels over
verkeer

Verzekeringen

Discussie met uw verzekerde of verzekeraar?
Wij helpen u.

o.m. verzekeringsfraude, verzekeringsbedrog, regres of verhaal van de verzekeraar, dekking, verval/uitsluiting van dekking,
ABR (Alle Bouwplaatsrisico’s), BA-onderneming, verzekering beroepsaansprakelijkheid, brandverzekering, BA-familiale, WAM-verzekering (autoverzekering), omiumverzekering, rechtsbijstandsverzekering …

Zelf ontdekken?
Alles over verzekeringen in België www.verzekeringen.be


Lees ook alle artikels over
verzekeringen

Vreemdelingenrecht

Problemen met een verblijfsvergunning?
Wil u de Belgische nationaliteit?
Wij helpen u.

o.m. nationaliteit, vreemdelingenkaarten, gezinshereniging, verblijf om medische redenen …

Diverse

O.m. familierecht, erfdienstbaarheden, onteigening, leegstandsheffing, …
Wij helpen u.

Wij helpen u ook met:

– huwelijk, echtscheiding, erfenis, afstamming, …

– vestiging of afschaffing van erfdienstbaarheden, recht van uitweg …

– betwisting vergoeding onteigening

– betwisting leegstandsheffing


Lees ook alle artikels over
Diverse

Contacteer ons

Niet zeker of wij kunnen helpen?
Vraag het ons!

Stel uw vraag op de contactpagina via het contactformulier.

Of mail ons direct op:  secretariaat@dmadvocaten.be

Verplichte vermeldingen·© 2024 - Advocaten De Meyer. Alle rechten voorbehouden·Website by Robbell